Základní informace

Základní škola Pačejov je plně organizovaná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni máme v současné době čtyři třídy s pěti ročníky, na druhém stupni (6. až 9. ročník) třídu tvoří samostatný ročník. Kapacita školy je 180 žáků. Hlavním zaměřením školy je podle zákona 561/2004 Sb. poskytování základního vzdělávání. V doplňkové činnosti škola poskytuje hostinskou činnost a realizujeme zájmové útvary (kroužky) pro naše žáky. Jedním ze zaměření školy je rovněž integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola je spádovou školou pro okolních 12 obcí (Velešice, Týřovice, Pačejov, Pačejov-nádraží, Strážovice, Loužná, Nehodiv, Myslív, Milčice, Kovčín, Olšany, Kvášňovice), které spravuje 6 obecních úřadů (Pačejov, Olšany, Kvášňovice, Nehodiv, Myslív, Kovčín).  Před školou je autobusová zastávka (cca 85 % žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v okrajové části obce, v bezprostřední blízkosti komunikace III. třídy. Obec Pačejov leží v malebné krajině šumavského podhůří.

Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna, které jsou umístěny v samostatných budovách (cca 50 m od budovy školy). Školní družina provozuje dvě oddělení pro žáky prvního stupně.