Projekty

Nadace ČEZ
Modernizace vybavení pro výuku elektrotechniky na ZŠ.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011179
Šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0009570
Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (všeobecně)
Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (konkrétně)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009137
Logopedie

Ovoce, zelenina a mléko do škol
Ovoce, zelenina a mléko do škol

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji