Výchovné poradenství

* Konzultační hodiny
Mgr. Hana Zajícová - výchovná poradkyně
pondělí, čtvrtek (13:00 – 15:00) - po dohodě

* ZŠ Pačejov nabízí ...
- pomoc při nápravě řečových vad pod odborným vedením
- pomoc při přípravě na úspěšný vstup do 1. třídy
- pomoc při nápravě řečových a čtecích dovedností
- možnost konzultace a účast na kurzech pro předškolní děti a jejich rodiče
- pomoc při řešení problematiky školní neúspěšnosti

V případě zájmu škola zprostředkuje konzultaci s odborným pracovištěm v Blatné.
V případě dostatečného zájmu mohou kurzy probíhat i v budově ZŠ Pačejov. Podrobnější informace a ceny za poskytované služby - http://www.odlehcovaci-pobyty.cz

* Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku -