Perličky ze školních lavic

 • Antonín Dvořák - opera Jako Bean.
 • Ježíšek se narodil v Betlémě Josefovi a Marii Terezii.
 • Prověrka: Vypiš 5 živočichů žijících v oceánech. Odpověď: kosatka, žralok, delfín, tuňák a barakunda.
 • Nejznámější husitská píseň: "My jsme bosí bojovníci"
 • V létě jsme s tatínkem opravovali střechu. Když jsem sundal jednu tašku, narazil jsem na vosí hnízdo. Rozzuřené vosy mě bodaly, ale mně to nevadilo. Slezl jsem dolů, kde se ke mně všichni seběhli a kladli mi různé otázky, jako například: "A kolik jich vůbec je ?"
 • "Matka pracuje jako dojnice v JZD."
 • "Nejstarší česká kronika je kronika V. I. Lenina."
 • "Tajné hlasování znamená, že nikdo nesmí vědět, koho volí."
 • "S dědou jsme pak svinuli železný žebřík."
 • Osnova: 2. Stať:
           a) třešně
           b) pivo
           c) nemocnice
 • "Na Rudém náměstí v Moskvě se nachází krematorium V. I. Lenina."
 • "Krev se dělí na vystřikující, volnou a tryskovou."
 • "Oblíbená kniha: Karel Marx - Černý mustang"
 • "V bájích vystupují hrdinové, bohové a nadpřirozené hbitosti."
 • "Svět je třídně rozdělen na 2 tábory: rodiče a školu."
 • "Karel Havlíček Borovský se narodil na Borech."
 • Popis spolužáka Beránka: "Kulatá brada při úsměvu dostává tvar krychle, která má kulaté hrany."
 • Popis obrazu - Život v pravěku:
  "Život v pravěku je těžký. Žijí tu lidé, ale také hodně zvířat, jako jsou mufloni a nosorožci, avšak nejlepší život je nyní v socialistické společnosti."
 • Popis bytu:
  "Když vejdete dveřmi do obývacího pokoje, spatříte v rohu naší sedací soustavu."
 • "Dalším členem výboru mysliveckého sdružení je pan Hanzlík, který zastává funkci gynekologa."
 • "Básník Jaroslav Vrchlický se vlastním jménem jmenoval Emil Zátopek."
 • "V pozadí obrazu vidíme pračlověka, který se vzrušuje s kyjem v ruce."
 • "Dnes se pořádá plemenární schůze SRPŠ."
 • "V popředí obrazu jde muž a má vlka."
 • "Má matka tahá v JZD pytlíky."
 • Československá výchovně-vzdělávací soustava:
  porodnice, jesle, školka, základní škola, střední škola, vysoká škola, domov důchodců.
 • Prověrka - Starověký Egypt:
  v čele státu - faraón
  vykořisťovatelské vrstvy - vojáci, kojoti, úředníci
  vykořisťované vrstvy - otroci, Řekové, Rudoarmejci
 • "Byty pračlověků nejsou moc útulné."
 • "Indiáni rozdělávají oheň tak, že si třou klacky."
 • "Nejvýznamnějším klatovským podnikem je katakombinát."