AKTUALITY

* 20.10.2016 - Divadelní představení - KD Pačejov
Žáci pačejovské základní školy mohli zhlédnout hned dvě divadelní představení. Ve čtvrtek 20. října totiž zavítalo do našeho kulturního domu „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z 1.stupně byly připraveny Příběhy veverky Zrzečky, pro jejich starší spolužáky pak komponovaný pořad „Evropou od renesance po realismus“. Jeho součástí byly ukázky z her Williama Shakespeara – Hamlet, Moliéra – Zdravý nemocný, Carla Goldoniho – Sluha dvou pánů, Edmonda Rostanda – Cyrano z Bergeraco a Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. /Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 20.9.2016 - Výstava Císař Karel IV. 1316 - 2016
Letošní rok 2016 se nesl ve znamení oslav 700.výročí narození krále Karla IV. Významnou měrou se k nim přihlásili i žáci a učitelé pačejovské základní školy. V červnu to bylo celodenním projektovým dnem a 20.září pak návštěvou společné česko-bavorské výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských dějin, jako zbožného, prozíravého, vzdělaného a cílevědomého panovníka.
V průběhu jeden a půl hodinové komentované prohlídky /mimochodem na špičkové profesionální úrovni/ měli žáci možnost seznámit se nejen s osobností Karla IV., ale i z mnoha zajímavostmi souvisejícími s životem ve středověku. K vidění bylo i mnoho unikátních dokumentů a artefaktů, vystavených výjimečně u příležitosti této výstavy. Po skončení prohlídky na žáky čekala společná procházka historickými pasážemi Malé Strany a Hradčan /Valdštejnská zahrada, komplexy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské náměstí, chrám sv.Mikuláše, Nerudova ulice včetně rodného domu Jana Nerudy, panorama Prahy z hradčanské vyhlídky, Loreta/.
Exkurze bezesporu obohatila všeobecný historický a kulturně-společenský rozhled našich žáků.
/Tomáš Cihlář/
fotogalerie

* 6.9.2016 - ředitelské volno
Ředitel ZŠ PAČEJOV vyhlašuje dle Zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 24, odst. 2 tohoto zákona na pátek 16. září 2016 ředitelské volno ze závažných technických důvodů. ředitelské volno (pdf)

* 6.9.2016 - atletická přípravka
atletická přípravka 1. - 5. třída (pdf)

* 2.9.2016 - kurzy angličtiny
Úvodní informační schůzka zájemců o kurzy angličtiny v Pačejově (začátečníci i pokročilí) se bude konat 13.9.2016 v 16:00 hodin ve škole (2. třída).

* 30.8.2016 - dodatek k ŠVP
Dodatek k ŠVP ZV č. 2

* 26.8.2016 - organizace školního roku 2016/17
organizace školního roku
zaměstnanciinfo INFORMACE
Základní škola Pačejov
Pačejov 51
341 01 Horažďovice

IČO:     7099 2347
IZO:     102 164 525
tel. ZŠ: 376 595 254
tel. ŠJ:  376 595 604
email:   infozspacejov.cz
ředitel:  Josef Hromádka

školní družina
06:40 - 07:40
11:35 - 15:05

školní jídelna
11:00 - 13:00


dokumenty DOKUMENTY
ŠVP  
školní řád  
výroční zpráva  
on-line omluvenka
jídelní lístek