ŠVP

Výuka na Základní škole Pačejov probíhá podle vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT, 1.9.2007