Souhrnný rozvrh tříd

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Třída 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
I Čj Prv Čj Tv         Čj M Vv Čj         Čj M Prv Tv         Čj M Čj         Čj M Čj Hv        
II Čj M Prv Čj Vv       Čj Tv M Čj         Čj M Prv Čj       Čj Tv M Čj         Čj M Čj Hv        
III Čj M Tv Prv Aj       Čj M Čj         M Aj Čj Prv Čj       Čj Aj M Prv Hv       Čj M Tv Čj Vv      
IV Aj In M Čj Vl       Čj M Tv Pří Hv   Vv Vv Čj M Vl Čj       Čj M Tv Čj Aj       Čj M Pří Aj        
V Čj Vl Aj M   Vv Vv M Čj In Pří Čj       Čj M Aj Čj Tv       Čj M Pří Čj Hv       Aj Vl M Tv        
VI Čj Hv M Aj Tv   Vz Ov D Vv Vv Aj       Čj Z In M F       Aj Čj M Tv   Z M Čj D F      
  Tv   Tv
VII M Čj D Tv   Ov Vz F M Aj Čj         M Vv Vv Čj Z       Čj D M Aj Tv   F Aj Čj Z   Hv Hv
  Tv   Tv
VIII Nj M Z Čj   Čj Ch M Aj   Tv In Fg D F M Aj         Nj M D Čj Z   Aj Nj Čj Ch F   Tv Ov Ov
Tv   Tv   Hv Hv
Vv Vv            
IX Ch Aj Čj M Z   M Čj Nj F   Tv Ov Ov M Čj Nj D         Ch Čj M Nj   F Aj Čj Aj D M   Tv In In
Tv   Vv Vv Tv  
Hv Hv